Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Praktiskt om studieresor

När och vart ska man resa?

Hur länge ska man vara borta och till vilket land ska man åka? Ofta har man redan bestämt resmål och vet vilken tid som passar bäst, men ibland är det svårt att välja. Vi har lång erfarenhet av att föreslå det som passar dig och din grupp bra.

När ska man åka? Ett enkelt svar är före vårbruk och efter älgjakt. Men alla är ju inte beroende av det och kan vara mer flexibla. Om du vill gå ut med ett nytt program och få med deltagare behöver du oftast vara ute minst ett halvår i förväg.

Hur lång ska resan vara?

4-6 dagar är det vanliga om man reser inom Europa. Om du vet med dig att dina medresenärer har kort om tid är det bra att leta resmål med direkt flyganslutning och morgon samt kvällsflyg för att kunna utnyttja dagarna helt på resmålet. Fler och fler länder blir mer strikta i restriktionerna om regler motsvarande vår 48-timmarsregel för gårdsbesök, vilket begränsar innehållet i korta resor.

Hur stor är en lagom grupp?

20 personer är en bra grund för att hålla priset nere, ju fler man är desto lägre pris. För att få ut det mesta av gårdsbesöken brukar 35 personer vara en lämplig övre gräns. Vi har också några mindre grupper på cirka 10 personer som regelbundet bokar studieresor genom oss.

Guider?

Det är ofta guiden som gör resan. En erfaren och engagerad guide/reseledare tar hand om gruppen och kan berätta om landet. Guiden är van vid att lösa eventuella problem och vet om det går att ta en alternativ väg för att se något mer. Vi gör alltid vårt bästa för att hitta lantbrukskunniga svensktalande guider som dessutom kan sitt lands historia och kultur. För varje resa och grupp gör vi en avvägning vad som är viktigast för gruppen och letar fram den guide som passar bäst.

Vad finns det för garantier?

När man bokar transport och reseprogram genom samma leverantör har man garantier för att transporten hem ordnas om något oförutsett inträffar. Man får också pengar tillbaka som man förbetalt om arrangören går i konkurs. Detta gäller om resebyrån har lämnat garantier till Kammarkollegiet vilket N&N resor förstås har gjort, i vårt bolagsnamn Discover Sweden Tours AB.

VIKTIGT ATT VETA OM RESEGARANTIER

Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Resegarantilagen gäller för:

Paketresor
En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst, som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transporten eller inkvarteringen, som t.ex. hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till ett idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla inkvartering.  En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Resegaranti ska finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag.

Resegarantilagen gäller även följande resor om dessa köpts av privatpersoner:

Paketliknande resor
Resegarantin omfattar de som köper paketliknande resor, d.v.s. resor som består av separata transport- och inkvarteringstjänster som tillsammans uppvisar väsentlig likhet med en paketresa. Kombinationen bör framstå som en naturlig enhet.

Stolsförsäljning
Även den som bara har köpt en transport kan få ersättning ur resegarantin om transporten sker tillsammans med en paketresa, t.ex. på ett charterplan eller en buss. Den som bara köper en reguljär biljett är däremot inte skyddad av resegarantin.

Utbildningsresor
Den som köpt en resa som består av transport och utbildningsvistelse med inkvartering i form av boende i värdfamilj kan få ersättning ur resegarantin. Detta gäller även om inkvarteringen är gratis.

Ansökan om ersättning skall ha kommit in till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av.

För mer information gå in på www.kammarkollegiet.se eller ring Kammarkollegiet/ Resegarantinämnden på 08-700 08 00.

Läs gärna mer om resegarantier på konsumentverket.se

N&N resor/Discover Sweden Tours AB är också medlem i SRF och vi följer deras allmänna villkor för paketresor. Läs mer om SRF här.

Behöver jag vaccinera mig?

Vilka vaccinationer som behövs är beroende av bl.a. resans längd, resmål och om du tidigare har vaccinerat dig. Rådgör med din läkare eller vaccinationsklinik för att få information om vad som gäller för din resa. Du kan även läsa mer på Sjukvårdsrådgivningens sajt www.1177.se eller här www.vaccinationsguiden.se.

Behöver jag visum?

Det är viktigt att i god tid före avresa kontrollerar vad som gäller i fråga om visum för det eller de resmål du ska besöka. Observera att det i vissa fall krävs visum även vid mellanlandning i ett land.
www.visumservice.se, www.cometconsular.se eller www.viseringscentralen.se kan du kontrollera vad som gäller för din resa. Dessa tjänster tillhandahålls av andra företag än N&N resor/Discover Sweden Tours AB och vi ansvarar inte för den information som lämnas där. Om du är osäker bör du kontrollera med respektive lands ambassad.

Om du har köpt en paketresa har arrangören och återförsäljaren enligt paketreselagen skyldighet att informera om vad som gäller i fråga om bl.a. visum. Kontrollera därför den information du får från arrangören.

När är det farligt att resa?

Vi följer UD:s rekommendationer för resor enligt UD:s lista för avrådan, se listan här. Skulle något akut inträffa under din resa så kan du vara säker på att vår kollega i landet kommer att ta hand om dig på bästa möjliga sätt och ge hjälp på plats. Det är en av de stora fördelarna med vårt medlemskap i det internationella nätverket ATOI.