Rutiner enligt Dataskyddsförordningen

Vi har anpassat våra rutiner efter den nya dataskyddsförordningen GDPR enligt följande:

Registrering av resenärer vid resa:

Inför varje enskild resa samlar vi in de uppgifter om dig som resenär som vi och våra leverantörer behöver enligt lag eller för att kunna ge dig en god service, t.ex. namn, e-post, passnummer och födelsedata. Dessa uppgifter förmedlas via mail eller telefon. Efter avslutad resa sparas dina kunduppgifter och resehistorik i max två år om du inte aktivt samtyckt till att vi får behålla dina uppgifter längre. Vi sparar också dina personuppgifter på andra grunder än reseavtal, t.ex. för att följa bokföringslagen. De lagstadgade kraven enligt andra lagar styr hur länge vi måste spara dina uppgifter.

Registrering av namn för marknadsföringsregister:

Vi skickar kund/inspirationsbrev via email 3-5 gånger per år. Utskicken sker via Mail Chimp. Om du har anmält intresse för dessa och/eller åkt på någon av våra resor så finns du med i vårt utskicksregister. I varje kundbrev kan du med en enkel knapptryckning avanmäla dig (unsubscribe) från utskicken. Ditt namn tas då också bort från registret.

Discover Sweden Tours, som också verkar under namnet N&N resor Agritours Sweden, lämnar inte ut uppgifter till andra än ovan nämnda. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Du kan när som helst kontakta oss och begära ut dina personuppgifter eller för att be oss radera dem. 


För ytterligare information om GDPR läs mer på Datainspektionens webbplats