Skogs- och lantbruksresor till hela världen

Studieresor som utvecklar och stimulerar

N&N resor Agritours Sweden är specialiserade på att arrangera globala studieresor med anknytning till skog och lantbruk. Vi skräddarsyr program för företag, föreningar och andra grupper med lantbruksintresse. En lämplig storlek på en grupp för studieresa är 20-35 personer men vi anpassar gärna resor för mindre grupper från 10 personer eller om ni är en större grupp som vill göra en intressant resa. Målet är att vi alltid ska hjälpa till att ge en god avkastning på den viktiga investering som en studieresa är.

En studieresa ska ge dig ny kunskap om din verksamhet eller inspirera till utveckling av något nytt. Möt lantbrukare i andra länder för att se och höra om hur den gröna näringen fungerar för andra. Det ger oftast en bredare kunskap för den egna verksamheten samtidigt som den ger en ökad insikt om lantbruket globalt. Och så hinner du förstås diskutera dagliga frågor med dina reskamrater. Självklart ser vi också till att krydda resan med sådant som är det valda landets egen charm och personlighet. Mat, boende, kultur och nöje.

N&N resor är medlem i Agricultural Tour Operators International, ATOI, en internationell organisation för arrangörer av lantbruksresor. Detta ger oss ett unikt nätverk för att ordna specialinriktade resor över hela världen.

 

Förslag på resor

Såklart går dessa att justera och anpassa efter precis dina önskemål. 
Skogsresa till södra Tyskland
Resa till Irland, blandad produktion
Skogsresa till Österrike
Skogsresa till Skottland

Mässor

Agritechnica / EuroTier
Vi är officiell svensk partner till DLG (mässarrangör) och erbjuder rabatterade entrébiljetter samt planerar resa och boende i anslutning till mässorna.
Hemsida Agritechnica
Hemsida Eurotier
ven till Agromek är vi numera officiell svensk partner. Danmark, Herning. Hemsida Agromek


SIMA, Frankrike, Paris. Hemsida
Slätte Ekodag, Töreboda. Hemsida
Borgeby Fältdagar, Lund. Hemsida 
DLG Feldtage, Tyskland. Hemsida
Elmia Wood, Jönköping. Hemsida
World Dairy Expo USA. Hemsida
Cereals, Graffoe, UK. Hemsida
Sommet de L'élevage, Frankrike. Hemsida